احتمال عفونت در عمل جراحی پروتز سینه چقدر است ؟

2,332
در مواقعی که عفونت سطحی یا کم باشد با تجویز داروهای آنتی بیوتیک آن را برطرف میکنند اما در مواقعی که عفونت عمقی است نیاز به جراحی و خارج کردن پروتز است که بعد از برطرف شدن این عارضه دوباره جایگذاری می شود.
pixel