سخنان طوفانى دانشجوى انقلابى/به جاى تحلیل برجام، فیلم گاو را پخش كنید./به داد صن

1,052

مناظره دانشجویى/دانشكده پزشكى اصفهان

عبدالله 5 دنبال کننده
filimo
روسی
%86
روسی یک فیلم عاشقانه است که به تراژدی ختم می شود. مردی به نام توماج از زندان فرار می کند و به نزد همسرش می رود. بعد ها متوجه می شود که او مورد تجاوز قرار گرفته است. از گذشته رابطه ی عاشقانه ای بین همسر او و یوسف وجود داشته و برادر یوسف دوست صمیمی توماج است و به نوعی پل ارتباطی بین یوسف و توماج…
pixel