مشکلات کشتیرانی در صادرات کالا

151

گزارش حمید علوی نائب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی و عضو هیات نمایندگان اتاق سمنان ازمشکلات کشتیرانی در صادرات کالا