مدیریت زمان - توسعه فردی

2,352

از بهترین سخنرانی های تونی رابینز. حتما تماشا کنین و به دیگران توصیه کنین. telegram.me/Sedaye_Zendegi