یک تغییر بزرگ و یک سکوت عجیب

222
با وجود اینکه یکی از بهانه های مخالفان پیوستن ایران به #FATF، اظهارات رئیس پیشین گروه ویژه مالی بود، اما تغییر این ریاست از #آمریکا به #چین، هیچ واکنشی در رسانه های داخلی نداشت./ هفت ماه است که پیوستن #ایران به این گروه در مجمع تشخیص مصلحت مسکوت مانده؛ در حالی که عدم پیوستن به FATF موجب عدم تعامل پولی و بانکی جهان با ایران خواهد شد. @RaaviOnline
pixel