پیر شدن ستایش با استفاده از جلوه های ویژه کامپیوتری!

2,923
گریم نرگس محمدی در سریال « ستایش 3 » واکنش های فراوانی را در هفته های اخیر به همراه داشته است. حال یکی از طراحان خوش ذوق کشورمان به نام سید محمدعلی بلادی ‌فرد با استفاده از جلوه های ویژه کامپیوتری، صورت نرگس محمدی را در « ستایش 3 » پیرتر و متناسب سن وسال او نموده است!
pixel