کنایه مجری برنامه ثریا به جشن تولد معاون اول روحانی

633

کنایه مجری برنامه ثریا به جشن تولد معاون اول روحانی مجری معروف: چرا مسئولین مثل مردم زندگی نمیکنند؟

roshangari@
roshangari@ 1.4 هزار دنبال کننده