تیم تخریب

142

مستند "تیم تخریب" روایت گروه تخریب لشگر فاطمیون است که با دو تن از افراد این لشگر با نام های سیدناصر حسینی و جعفر حسنی همراه شده تا تله های انفجاری داعش را پاکسازی کنند. تهیه شده در مرکز مستند حقیقت

pixel