طنز عروسکی آددای با لهجه همدانی _این قسمت ست کردن لباس آددای با زنش

9,339

آددای شخصیتی عروسکی است که در هر قسمت با سوتی هایش در فضای مجازی داستان طنز و پر ماجرایی را میسازد. داستانی که با چالش ها و دغدغه های روز مردم جامعه در ارتباط است. در این قسمت آددای این مرد میانسال میخواد لباسش را با زنش وجیه ست کند!