فیزیک پایه دهم - آموزش میکرومتر (ریزسنج)

12,846

ویدئوی آموزشی فیزیک پایه دهم آموزش کولیس دبیرستان سلام شهید همت

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel