یاد خدا - استاد حسین انصاریان

9,820

دل مومن در برابر ذکر خدا آرام نیست با مردم از خدا حرف بزنیم! جلسه ماهیانه -پنجم دیماه 1398 تهران،حسینیه هدایت لینک سخنرانی:http://www.erfan.ir/farsi/sound/newview/15503#s

pixel