عید سعید فطر مبارک

1,263
افسوس که ایام شریف رمضان رفت/ سی عید به یک مرتبه از دست جهان رفت/ افسوس که سی پاره این ماه مبارک/ از دست به یکبار چو اوراق خزان رفت... #عید_سعید_فطر بر شما مبارک
pixel