آشنایی و آموزش مقدار دهی اولیه

26
اگر در برنامه ای که نوشته اید متغییر_اشاره گر یا آرایه ای را تعریف کنید ولی در حین نوشتن برنامه یادتان برود که آنرا مقدار دهی اولیه کنید,امکان دارد که در حین انجام برنامه , سیستم هنگ کرده و یا برنامه به طور کلی مختل شود... راهکار این مشکل مقدار دهی اولیه برای متغییر ها_اشاره گر ها و حتی آرایه هاست که ما در این ویدئو آموزشی به آن می پردازیم.
***CafeCode*** 3 دنبال کننده
pixel