انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه

1,075

شبکه یک- 22 اسفند 97- 23:30| - ما در سالهای اخیر پرونده های زیادی داریم، مبارزه با فساد دارد اتفاق می افتد یعنی تعداد پرونده هایی که ما برای فساد دانه درشت ها هم داشتیم کم نیستند. اما سرعت رشد فساد از سرعت مبارزه با فساد بیشتر بوده است و این باعث شده مشکلات زیادی بوجود بیاید.

پایشگری 1.4 هزار دنبال کننده
pixel