همایش حوزه و فرجام انقلاب اسلامی

161

همایش حوزه و فرجام انقلاب اسلامی در اصفهان برگزار شد با سخنرانی استاد محمدتقی اکبرنژاد