پهپاد ایبی پلاس در گلپایگان

1,182

نقشه برداری هوایی 3000 هکتار از شهر گلپایگان و حومه و تهیه ی مدل سه بعدی شهر، با پوشش طولی 80% و عرضی 75% بدون نقطه کنترل با تصحیحات ارتفاعی ژئوئید با پهپاد eBee+ RTK/PPK توسط شرکت گیتی نمای شفق ، کارفرما: شهرداری گلپایگان