برومندی و فقر در کربال و خرامه

294
کُربال
کُربال 5 دنبال‌ کننده
294 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

ایشان جناب آقای برومندی نماینده شهرستان مرودشت می باشد با توجه به اینکه منطقه کربال زیر نظر شهرستان خرامه می باشد و نماینده منطقه کربال و خرامه جناب آقای داریوش اسماعیلی می باشد علیرغم میل باطنی جناب آقای برومندی نماینده شهرستان مرودشت در مورد شهرستان خرامه و بخش کربال صحبت می کند و به ظاهر دلسوزی می کند درحالی که حقیقت را آنطور که باید بیان نکرد.

کُربال
کُربال 5 دنبال کننده
آشغال های دوست داشتنی
%87
کارگردان: محسن امیریوسفی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
آشغال های دوست داشتنی