اول تمول فکری سپس تمول مالی!

1,403
Karafarinemelli 26 دنبال‌ کننده
در این دکتر محمدرضا اسپرورین ، پزشک کارآفرین ، از اولیت ها در تمول میگوید! آیا برای تمول مالی آماده هستید؟ آیا ذهن خود را برای جذب ثروت و کارآفرینی پرورش داده اید . در این ویدئو ایده های جالبی در مورد اولویت بندی های ذهنی برای یک کارآفرین میشنویم
Karafarinemelli 26 دنبال کننده

نشرآثارمداحان

4 ماه پیش
دنبال شدی دنبال کن
pixel