گزارش کانال ترکیه از موزه عصرآهن 3500 ساله تبریز

148

https://t.me/tabrizlinks موزه عصر آهن تبریز با قدمتی حدود 4000 سال بسیار مهم برای شناخت زندگی بشر در مرکز شهر تبریز واقع شده است http://tabrizlinks.mihanblog.com/

شبکه سهند
شبکه سهند 1.1 هزار دنبال کننده