کوه سفید برفی هرمز از جاذبه های بی نظیر این جزیره

5,051
کوه سفید برفی هرمز از جاذبه های بی نظیر این جزیره است که اگر دقت کافی در تصاویر این کوه نکنید دقیقا شبیه کوهی است که از برف پوشیده شده است اما به گفته مردم محلی، در هنگام تاریکی شب این کوه میدرخشه و هرچه شبها تاریکتر باشه درخشش اون بیشتره.
لست سکند 675 دنبال کننده
pixel