کالرآیدی اختصاصی در یستار

69
اگر از خطوط دیجیتال E1 و یا سیپ ترانک (SIP Trunk) استفاده می کنید، می توانید برای هر داخلی خود، یک شماره مستقیم تعریف نمایید؛ یعنی ترکیب سرشماره اختصاص داده شده به کسب و کار شما بعلاوه شماره داخلی مورد نظر. در مرکز تلفن های Yeastar این قابلیت با عنوان DoD شناخته می شود و به شما این امکان را می دهد تا برای داخلی ها یا گروه های کاری، یک کالرآیدی و شماره ی مشخص تعریف نمایید. در این صورت مشتریان شما به سادگی می توانند با داخلی یا واحد مورد نظر خود تماس برقرار نمایند. در این ویدیو با این ویژگی آشنا خواهید شد.
pixel