گاوماهی رونده: Scartelaos histophorus

29

گاوماهی رَوَنده (Scartelaos histophorus)، از گاوماهیان ایران در خلیج فارس و دریای عمان است. این ماهی در سواحل گلی زندگی می کند و تا حدی توان خروج از آب را دارد. حداکثر طول این ماهی 14 سانتیمتر است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Scartelaos-histophorus.html

pixel