کارتون آموزش زبان آلمانی Leo der Lastwagen auf

3,033

کارتون آموزش زبان آلمانی Leo der Lastwagen auf 2DVD ماجراهای لئو کامیون دوست داشتنی اینبار به زبان آلمانی داستان این کارتون درباره ی شهری است که تمام ساکنانش ماشین هستند