راهکارهای جذب مشتری برای آرایشگاههای زنانه | از نگاه دکتر مازیار میر

236
راهکارهای جذب مشتری برای آرایشگاههای زنانه | از نگاه دکتر مازیار میر: یکی از مهمترین ویژگی های سالن های زیبایی موفق این است که نفرات مشغول در آن سالن بسیار خوش پوش و پر انرژی هستند... انرژی های مثبت سالن دارها و نفرات مشغول در آن مشتری را وارد سالن میکند، نگهش میدارد و مجاب میکند مجددا مراجعه کند... پس بسیار ضروری ست که به ظاهر و نگرش مثبت همکارنمان بسیار دقت و توجه کنیم و مطمئن باشید ممکن نیست سالن شاد باشد اما برکت نداشته باشد.... برای دریافت مشاوره جهت سالن زیبایی تان با 09125281952 در تماس باشید.....)
pixel