داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

تست آشکار سازی جریان هوای اتاقک توزین

77
فرازکاویان 3 دنبال‌ کننده
اتاقک توزین یا نمونه برداری فضایی تمیز می باشد که جریان هوا از بالا به پائین دمیده شده و ذرات معلق هوا در اثر توزین و یا نمونه برداری را بسمت فیلترها هدایت و جذب می نماید. در نتیجه کاربر و کالا از آلودگی حفظ می گردند . همچنین بدلیل ایجاد فشار منفی داخل اتاقک ، از نفوذ ذرات به خارج اتاقک جلوگیری به عمل می آید .
pixel