رویدادی برای کوک کردن کسب و کار از دِکوک

97

گروه دِکوک با یک رویداد قوی و کاربردی فعالیت در حوزه ی برگزاری رویداد را شروع کرد. رویداد کارگاه آموزشی "طراحی برنامه وفادارسازی مشتریان" در تاریخ پنج شنبه 24 آبان برگزار شد.