ژن خوب استارتاپی

292
آکادمی چرخ 130 دنبال‌ کننده
ژن خوب عرق جبین و کد یمین است نه چیزی که در شناسنامه فرد آمده... توانایی های فرد می تواند موفقیت را تضمین کند.
آکادمی چرخ 130 دنبال کننده
pixel