ذوب قوطی رانی (پر درآمد)

4,041
خانه زیبا 2.3 هزار دنبال‌ کننده
باز یافت و ذوب قوطی ها آلومینیومی نوشابه _ رانی و..... میتواند بایک کوره کوچک دست ساز در خانه هم انجام شود و به شمش تبدیل کرد
خانه زیبا 2.3 هزار دنبال کننده
pixel