برگزاری نشست خبری مدیرعامل بورس تهران با اصحاب رسانه03-02-98

107

دکتر علی صحرائی مدیرعامل بورس تهران در اولین نشست مطبوعاتی سال 98 در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در جمع خبرنگاران حاضر شد و ضمن بیان عملکرد سال 97 ، از عملکرد بورس در فروردین ماه 98 و اعلام برنامه های آتی، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.