انتخابات و صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری(شورای نگهبان)

290

کدخدایی: این شش نفر کسانی هستند که شرایط رئیس جمهور شدن را دارند، ولی بقیه کاندیداها یا این شرایط یا برخی از آن را نداشتند، یا در گذشته تشخیص داده شده شخصی واجد این شرایط بوده است، ولی الان رأی شورای نگهبان دارا بودن این شرایط برای آن فرد نیست. قطعاً شرطی از او زایل شده است یا اعضای شورای نگهبان عوض شده اند و تشخیص اعضای جدید این است که این فرد واجد آن شرایط نیست.

بچه های قلم
بچه های قلم 1.6 هزار دنبال کننده