این کافه توسط ربات ها اداره می شود!

150
این کافه توسط ربات ها اداره می شود! Cafe X یک کافه رباتیک است که در سه نقطه سانفراسیسکو شعبه دارد. در این کافه ربات ها نوشیدنی های شما را حاضر می کنند و یک بازوی رباتیک آنها را تحویل می دهد. ربات ها می توانند 3 نوشیدنی را در 40 ثانیه آماده کنندexos.ir/?p=13460
pixel