پیشبینی آینده بازار در لایو میزگرد بررسی بازار ارزهای دیجیتال و بورس

15
پیشبینی آینده بازار کریپتو و بازار بورس ایران توسط کارشناسان خبره این بازار ها پیشبینی بازار ها توسط آقای فرهاد بهلولی ، حمیدرضا اخوان مقدم و خانم فائزه بختیاریان
pixel