موشن گرافی ما ایرانی ها با موضوع گوارای وجود

237

به گفته سازمان غذاوکشاورزی سازمان ملل (FAO) بالای 97 درصد شهرامون و92درصد روستاهامون به آب سالم دسترسی پیدا کردن که این به معنای دسترسی بیش از هزارشهر و33000روستای کشورمون به آب لوله کشیه. یعنی توی کشورما صبح تا شب 124 واحدتصفیه آب دارن کارمیکنن . کشورما ارزون ترین آب شیرین دنیارو داره وما ایرانیها تنها با 39صدم دلار به ازای هرلیتر آب رتبه هفتم ارزون ترین آب دنیا رو ازآن خودمون کردیم

pixel