آموزش یک روزه کاشت زعفران آیروپونیک در تبریز

524

دوره آموزش کاشت زعفران آیروپونیک در تبریز به صورت یک روزه و در ۵ ساعت برگزار می گردد به تمامی شرکت کنندگان در این دوره مدرک رسمی سازمان فنی و حرفه ای داده خواهد شد