دومین قانون جهان هستی |ذهن و عینیت یافتن ذهنیات

505

دومین قانون جهان هستی |ذهن و عینیت یافتن ذهنیات | شما چیزهایی را در زندگیتان بیشتر خواهید دید که بیشتر به آن فکر می کنید. ما ماشین اثبات باورهایمان هستیم .هر چه را باور کنیم ثابت می کنیم پیشنهاد می کنم حتما این فایل ویدیویی را تماشا کنید.این قانون بسیار ساده است.ولی بکار بردن آن در زندگی بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود. آموزشهای بیشتر در سایت sormeyli.com

sormeyli2000
sormeyli2000 13 دنبال کننده