آموزش استفاده از دستبند ضد تهوع

1,851

برای اینکه پروسه درمان بهتر انجام شود به نکات زیر دقت نمایید 1- هر دو دستبند باید همزمان بسته شوند. 2- دستبندها بایستی مانند ساعت و مناسب سایز شخص، دور دست بسته شده و طوری تنظیم گردند که در صفحه ای دایره ای (دکمه ی مورد نظر) در سطح داخلی مچ قرار گیرد. 3- برای افزایش یا کاهش فشار روی نقطه ی نیکوان باید صفحه ی را چرخاند. 4- توجه نمایید دستبندها نباید خیلی محکم بسته شوند و به مچ فشار آورند.

ccli
ccli 21 دنبال کننده