میشه فقط گمشین ؟:"]

482

احتیآجی ب دوست دآشتنآی فیکتون نعرم :"] ، یه روزی اونو "همه چیز" خودم قرآر دآدم .. دیگ ن :"] .. ایکآش " هیچ وقت " نبود ک اینجور دوسش دآشته بآشم .. خستم ! .. از اینکه بخآطر کآرآش ت دلم زجر بکشم ، از همه چیز ، از اینکه ب رآحتی تنهآم گذآشت .. فقط قدر چیزآیی ک دآرین رو بدونین .. مطمئن بآشین هیچکس " اون کس " نی .. دنبآل کسی بآشین ک بآهمه بدی هآتون شمآرو بخوآد ، ن بخآطر خوبیهآتون :"] ♥️

Mariw.Styles
Mariw.Styles 1.2 هزار دنبال کننده
ترتیب نمایش
F.A.R.N.I.Y.A

F.A.R.N.I.Y.A

1 ماه پیش
بوس
[`:This→girl→is : gone

[`:This→girl→is : gone

1 ماه پیش
ل. . .آخرش آ . . ‌
Mariw.Styles
Mariw.Styles عوهوم
[`:This→girl→is : gone

[`:This→girl→is : gone

1 ماه پیش
ولش عاوجی. . .دقیقا همونی ک بهت گفدم‌. . .
Mariw.Styles
Mariw.Styles کی!؟ ..
[`:This→girl→is : gone

[`:This→girl→is : gone

2 ماه پیش
عنو بهم بگو چی شدع:(. . .میترسم اونی ک فکر میکنم نباشع
Mariw.Styles
Mariw.Styles هست همونه ..
[[•••✿L  I  S  O  O✿•••]]

[[•••✿L I S O O✿•••]]

2 ماه پیش
نیـکی که نـه..نیکی مـرده..ولـی..خوبی؟
Mariw.Styles
Mariw.Styles کآترین؟ .. ن افتضآح .. میدونی!؟ .. من یه نفرو از دست دآدم :] .. کسی ک خ دوسش دآشتم .. من دیگ برآش مردم ..
[[•••✿L  I  S  O  O✿•••]]

[[•••✿L I S O O✿•••]]

2 ماه پیش
مـآری..آنجـلم:"(
Mariw.Styles
Mariw.Styles نیکی؟ ..
[`:This→girl→is : gone

[`:This→girl→is : gone

2 ماه پیش
ماری ترو خدا خودتو ناراحت نکن الهی من فدات شم. . .خودم ی کاری میکنن ی لحظه هم نبودشو حس نکنی:-*
Mariw.Styles
Mariw.Styles :'] ♥️♥️
_Shahriw_

_Shahriw_

2 ماه پیش
ماری چیشـدع?:(
Mariw.Styles
Mariw.Styles مهم نی هآرت .. ♥️
lovely songs

lovely songs

2 ماه پیش
نه لاوم روح عممه^_^ .. فدآی کیوتیآت*-* .. مع یه هری بیشتر ندآرم ک*-* .. ت شآد نبآشی ننم شآد باشع عخه:( .. ناراحت نبآش مارشمالوم:( .. وا ع خداش باشه-.- .. راصدی ماری نگفدی نینیم میشی؟کوشولوم*-*
Mariw.Styles
Mariw.Styles جون ♥️ .. یه لحظه .. من از ت بزرگترم چجوری نی نی ایت بشم ؟! ..
نمایش بیشتر دیدگاه ها