خلاصه ای از دوره کلید فولاد در موسسه پارس پژوهان

37

کلید فولاد کتابی است که اطلاعات مهمی از قبیل خواص مکانیکی، ترکیبات شیمیایی و فیزیکی، فولاد های همسان و عملیات حرارتی پذیر و… را در باره ی فولاد ها و آلیاژ های مهندسی با توجه به همه استاندارد های معتبر جهان ارائه می دهد. مخاطبین کلید فولاد افرادی از قبیل مهندسان، متخصصان، دانشجویان رشته های فنی، سرپرستان و مدیران بخش های طراحی، تولید و مونتاژ شرکت ها و همه کسانی که به نوعی با صنعت آلیاژی و فولاد ها سر و کار داشته و نیاز به شناخت بیشتر آلیاژ ها و فولاد ها دارند. این کتاب شامل 19 بخش می باشد