نمایشگاه دستاوردهای عشایر و قومیت های مختلف ایران

148

نمایشگاه دستاوردهای عشایر و قومیت های مختلف ایران با حضور هنرمندان و مسئولان شهر برگزار شد.

تهران نیوز
تهران نیوز 74 دنبال کننده