جام جهانی ساندا 2018 حمیدرضا قلی پور و مصر

1,572

جام جهانی ساندا 2018 در هانژو چین وزن 90kg+ مردان ، حمیدرضا قولی پور در مقابل حریف مصری sanda world cap 2018