کلات نادری قسمت اول

252
دردنیای پرهیاهوی امروز سفر درطبیعت وطبیعت گردی علاوه بر رفع خستگی در مسیر زندگی تکراری روزمره وایجادآرامشی وصف ناپذیر،منجر به پی بردن به عظمت خداوندیست که زیباترینهارا در جای جای این کره خاکی آفریده ولذا دربرگشت ازسفر کوله باری از زیبایی های طبیعت وآشنایی با فرهنگها وسنن مردمی خونگرم را به ارمغان میاوریم،دراین کلیپ شما را با این زیبائیها شریک میکنم.فرهمندیان
pixel