عوارض بی دندانی |کلینیک مدرن

81
در این ویدیو عوارض بی دندانی توضیح داده شده است. ادامه ویدیو در سایت اصلی روی لینک بزنید https://dmcc.pro/dental-complications/ 02177911111 02177908080
مهمانخانه ماه نو
%80
کارگردان: تاکفومی تسوتسویی مدت زمان: یک ساعت و 29 دقیقه
مهمانخانه ماه نو
pixel