عشیرةآلبوامحمود #آلبوامحمود

87
u_8760107 7 دنبال‌ کننده
87 بازدید
اشتراک گذاری
عشیرة آلبوامحمود ابزعامت شیخ محمد شیخ عیسی الماضی #عشیرةآلبوامحمود #عشیرةالبوامحمود #عشیرةآلبومحمود #آلبوامحمود #عشیرةالبوامحمود #رستمیه #البومحمود #آلبومحمود #البوامحمود #شورای_قریة_الرستمیه #الدریس #بنی_کعب #محمودغانمی #محمودشیخ_عیسی_الماضی #شیخ_محمد_شیخ_عیسی_الماضی #روابط_عمومی_شورای_اسلامی_بخش_مرکزی_آبادان #آبادان #عشایرالدریس #شیخ_عیسی_الماضی #بخش_مرکزی_آبادان #روابط_عمومی_جمعیت_معتمدین_آب
1 ماه پیش
#
u_8760107 7 دنبال کننده
pixel