5 دقیقه فیزیک با گلزاری - میدان الکتریکی

92
92 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

حل دو مسئله در موضوع محاسبه برایند میدان الکتریکی ناشی از بارهای ذره ای توسط محمد گلزاری. www.physicsiran.ir و www.poopakedu.ir

سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: 58 دقیقه
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1