اولین رویداد لنداستارز

101
لنداستارز 2 دنبال‌ کننده
منصور خضرایی منش بنیانگذار زورق در اولین رویداد لنداستارز از اصالت می گوید، اصالت بر ایده نیست بلکه بر اجراست، نوآوری در اجرا مهم می باشد.
لنداستارز 2 دنبال کننده
pixel