دکتر سید یاسر بنی هاشمی، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران و دبير شوراي راهبردي

46
زاویه دکتر سید یاسر بنی هاشمی، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران و دبير شوراي راهبردي دانشگاه سبز در برنامه زاویه: روز ملی هوای پاک، تلنگری برای فکر کردن به داشتن هوایی سالم تر است. بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی، سالانه در ایران ۱۳۰۰۰ نفر جان خود را در اثر آلودگی هوا از دست می دهند. با اجرای ده پروژۀ تعریف شده در طرح ساماندهی ترافیک، می توان ظرف پنج سال تا حدود زیادی زیرساختهای لازم برای تحقق پردیس سبز در حوزۀ ترافیک را محقق کرد. #روز_ملی_هوای_پاک #ترافیک #آلودگی_هوا #کربن روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد @fumpr
pixel