زمردماهی طاووس: Iniistius pavo

601

زمردماهی طاووس (Iniistius pavo)، از خانواده زمردماهیان که در فهرست ماهیان جنوب ایران نیز آورده شده است. این ماهی هم جنبه صید تجاری و هم ورزشی و هم آکواریومی دارد. حداکثر طول کل این ماهی، 42 سانتیمتر می‌شود و بیشتر از نرمتنان صدفدار تغذیه می‌نماید. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Iniistius-pavo.html