مستند تضمین عملی

271

این مستند به بازخوانی نحوه تعامل و همراهی های اروپا با زیاده خواهی ها و بدعهدی های آمریکا می پردازند. -کاری از گروه سیاسی شبکه سه سیما

IranFilm
IranFilm 4.4 هزار دنبال کننده