ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

انواع شبکه داده قسمت 5 - محاسبه مسیر در MPLS-TE

78
در قسمت پنجم از سری ویدئوهای آموزشی تخصصی شبکه با همکاری اساتید نورونتا به بررسی انواع شبکه داده میپردازیم. در قسمت پنجم از سری ویدیوهای آموزش تخصصی شبکه، با همکاری اساتید نورونتا، به محاسبه مسیر در MPLS-TE و کاربرد آن در شبکه نورونتا، پرداخته می شود. با نورونتا همراه باشید... #در_ارتباط_میمانیم https://lnk.bio/GS0E
نورونتا 22 دنبال کننده
pixel