طلای آب شده چیست؟

157

طلایی که ذوب می شود طلای آبشده نامیده می شود این طلا ممکن است طلای کهنه و دست دوم باشد و یا شمش،ترکیب طلا و فلزات دیگر. خانم ها طلاهای کهنه یا شکسته خود را به طلافروشان می فروشند و طلافروش این طلاها را که احتمالا عیارهای متفاوتی دارند، ذوب می کند تا به کارخانه تحویل دهد. کارخانه طلاسازی هم برای رسیدن آن آبشده به عیار مطلوب، دوباره ذوبش می کند و فلزات دیگر (مثلا نقره و مس) یا شمش خالص طلا را به آن می افزاید. از سایت ایران ژس دیدن کنید: https://iranjess.com

iranjess
iranjess 3 دنبال کننده